Executive post

Addysg a Phlant

Disgrifiad

Ysgolion;

Gwasanaethau Plant;

Anghenion Addysgol Arbennig;

Diogelu;

Cartrefi Seibiant;

Gwasanaeth Gwella Ysgolion Integredig Rhanbarthol;

Dysgu Oedolion yn y Gymuned;

Gwasanaethau Ieuenctid;

Aelod arweiniol dros Blant a Phobl Ifanc; Llysgennad Ieuenctid

Gwasanaethau Arlwyo Ysgolion

 

Gwneir y swydd gan