Swydd Weithredol

Addysg a'r Gymraeg

Disgrifiad

Aelod Cabinet dros Addysg a'r Gymraeg

Ysgolion a Gwasanaethau Addysg o 3 - 19

Tîm Diogelu a Phresenoldeb Ysgolion

Gwella Ysgolion, Trefniadaeth a Pherfformiad

Cynllun Strategol a Fforwm y Gymraeg mewn Addysg

Seicoleg Addysg

 

Dysgu Oedolion yn y Gymuned gan gynnwys Cymraeg i Oedolion

Cynnal Ysgolion a Gwasanaethau Llywodraethwyr

Gwasanaeth Cymorth Ieuenctid

Addysg Feithrin a Safonau

Derbyn Disgyblion i Ysgolion

Pobl Ifanc nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant (NEET)

Gwasanaethau Ymddygiadol

*Consortia Rhanbarthol

Presenoldeb yn yr Ysgol

Rhaglen Buddsoddi mewn Ysgolion Sir Gaerfyrddin

Data a systemau addysg

Cynhwysiant (ADY)

Y Gwasanaeth Cerdd

Adrodd ar ddatblygiad y Gymraeg / Safonau

Gwasanaethau Arlwyo Mewn Ysgolion

Ysgolion Iach

Addysg Ôl-16 a Chyllid a'r Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Ranbarthol           

Estyn

 

*Mae Partneriaeth yn rhan o Bortffolio'r Arweinydd ar hyn o bryd. Pe bai unrhyw gonsortiwm addysg yn cael ei gychwyn yn y dyfodol byddai'n rhan o'r Portffolio Addysg a'r Gymraeg.

 

Gwneir y swydd gan