Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Glynog Davies

Ystadegau mynychu Cyng. Glynog Davies
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:41
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 41   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Glynog Davies
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
24/05/2021, 10:00 Cabinet ,24/05/2021, 10:00 Yn bresennol
01/06/2021, 10:00 Cabinet ,01/06/2021, 10:00 Yn bresennol
21/06/2021, 10:00 Cabinet ,21/06/2021, 10:00 Yn bresennol
05/07/2021, 10:00 Cabinet ,05/07/2021, 10:00 Yn bresennol
26/07/2021, 10:00 Cabinet ,26/07/2021, 10:00 Yn bresennol
13/09/2021, 10:00 Cabinet ,13/09/2021, 10:00 Yn bresennol
27/09/2021, 10:00 Cabinet ,27/09/2021, 10:00 Yn bresennol
11/10/2021, 10:00 Cabinet ,11/10/2021, 10:00 Yn bresennol
25/10/2021, 10:00 Cabinet ,25/10/2021, 10:00 Disgwyliedig
18/05/2021, 09:00 Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Cabinet dros Addysg a Phlant ,18/05/2021, 09:00 Yn bresennol
09/07/2021, 09:00 Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Cabinet dros Addysg a Phlant ,09/07/2021, 09:00 Yn bresennol
21/09/2021, 09:00 Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Cabinet dros Addysg a Phlant ,21/09/2021, 09:00 Yn bresennol
12/05/2021, 10:00 Cyngor Sir ,12/05/2021, 10:00 Yn bresennol
19/05/2021, 10:00 Cyngor Sir ,19/05/2021, 10:00 Yn bresennol
09/06/2021, 10:00 Cyngor Sir ,09/06/2021, 10:00 Yn bresennol
14/07/2021, 10:00 Cyngor Sir ,14/07/2021, 10:00 Yn bresennol
15/09/2021, 10:00 Cyngor Sir ,15/09/2021, 10:00 Yn bresennol
13/10/2021, 10:00 Cyngor Sir ,13/10/2021, 10:00 Yn bresennol
14/05/2021, 10:00 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,14/05/2021, 10:00 Yn bresennol
14/05/2021, 10:15 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,14/05/2021, 10:15 Yn bresennol
14/05/2021, 10:30 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,14/05/2021, 10:30 Yn bresennol
14/05/2021, 10:45 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,14/05/2021, 10:45 Yn bresennol
14/05/2021, 11:15 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,14/05/2021, 11:15 Yn bresennol
11/06/2021, 13:00 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,11/06/2021, 13:00 Yn bresennol
11/06/2021, 13:15 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,11/06/2021, 13:15 Yn bresennol
11/06/2021, 13:30 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,11/06/2021, 13:30 Yn bresennol
11/06/2021, 13:45 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,11/06/2021, 13:45 Yn bresennol
11/06/2021, 14:00 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,11/06/2021, 14:00 Yn bresennol
11/06/2021, 14:15 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,11/06/2021, 14:15 Yn bresennol
11/06/2021, 14:30 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,11/06/2021, 14:30 Yn bresennol
11/06/2021, 14:45 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,11/06/2021, 14:45 Yn bresennol
11/06/2021, 15:00 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,11/06/2021, 15:00 Yn bresennol
11/08/2021, 14:00 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,11/08/2021, 14:00 Yn bresennol
11/08/2021, 14:10 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,11/08/2021, 14:10 Yn bresennol
23/09/2021, 10:00 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,23/09/2021, 10:00 Yn bresennol
23/09/2021, 10:10 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,23/09/2021, 10:10 Yn bresennol
23/09/2021, 10:20 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,23/09/2021, 10:20 Disgwyliedig
21/10/2021, 10:00 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,21/10/2021, 10:00 Yn bresennol
21/10/2021, 10:10 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,21/10/2021, 10:10 Yn bresennol
21/10/2021, 10:30 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,21/10/2021, 10:30 Yn bresennol
21/10/2021, 10:40 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,21/10/2021, 10:40 Yn bresennol