Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Glynog Davies

Ystadegau mynychu Cyng. Glynog Davies
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:53
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 16   30%
Present, as expected, virtual:35   66%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   100% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   4%
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Glynog Davies
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
24/04/2023, 10:00 Cabinet ,24/04/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
22/05/2023, 10:00 Cabinet ,22/05/2023, 10:00 Yn bresennol
19/06/2023, 09:30 Cabinet ,19/06/2023, 09:30 Yn bresennol
03/07/2023, 10:00 Cabinet ,03/07/2023, 10:00 Yn bresennol
17/07/2023, 10:00 Cabinet ,17/07/2023, 10:00 Yn bresennol
18/09/2023, 10:00 Cabinet ,18/09/2023, 10:00 Yn bresennol
23/06/2023, 10:00 Cyd-Bwyllgor Partneriaeth ,23/06/2023, 10:00 Yn bresennol
19/04/2023, 10:00 Cyngor Sir ,19/04/2023, 10:00 Yn bresennol
10/05/2023, 10:00 Cyngor Sir ,10/05/2023, 10:00 Yn bresennol
24/05/2023, 10:00 Cyngor Sir ,24/05/2023, 10:00 Yn bresennol
21/06/2023, 10:00 Cyngor Sir ,21/06/2023, 10:00 Yn bresennol
12/07/2023, 10:00 Cyngor Sir ,12/07/2023, 10:00 Yn bresennol
13/09/2023, 10:00 Cyngor Sir ,13/09/2023, 10:00 Yn bresennol
13/04/2023, 10:00 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,13/04/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
17/05/2023, 10:00 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,17/05/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
17/05/2023, 10:10 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,17/05/2023, 10:10 Present, as expected, virtual
17/05/2023, 10:20 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,17/05/2023, 10:20 Present, as expected, virtual
17/05/2023, 10:30 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,17/05/2023, 10:30 Present, as expected, virtual
17/05/2023, 10:40 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,17/05/2023, 10:40 Present, as expected, virtual
17/05/2023, 10:50 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,17/05/2023, 10:50 Present, as expected, virtual
17/05/2023, 11:00 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,17/05/2023, 11:00 Present, as expected, virtual
17/05/2023, 11:10 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,17/05/2023, 11:10 Present, as expected, virtual
12/07/2023, 14:30 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,12/07/2023, 14:30 Present, as expected, virtual
12/07/2023, 14:40 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,12/07/2023, 14:40 Present, as expected, virtual
12/07/2023, 14:50 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,12/07/2023, 14:50 Present, as expected, virtual
12/07/2023, 15:00 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,12/07/2023, 15:00 Present, as expected, virtual
12/07/2023, 15:10 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,12/07/2023, 15:10 Present, as expected, virtual
12/07/2023, 15:20 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,12/07/2023, 15:20 Present, as expected, virtual
12/07/2023, 15:30 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,12/07/2023, 15:30 Present, as expected, virtual
12/07/2023, 15:40 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,12/07/2023, 15:40 Present, as expected, virtual
23/08/2023, 10:00 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,23/08/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
23/08/2023, 10:10 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,23/08/2023, 10:10 Present, as expected, virtual
23/08/2023, 10:20 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,23/08/2023, 10:20 Present, as expected, virtual
19/09/2023, 09:00 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,19/09/2023, 09:00 Present, as expected, virtual
19/09/2023, 09:10 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,19/09/2023, 09:10 Present, as expected, virtual
19/09/2023, 09:20 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,19/09/2023, 09:20 Present, as expected, virtual
19/09/2023, 09:30 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,19/09/2023, 09:30 Present, as expected, virtual
19/09/2023, 09:40 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,19/09/2023, 09:40 Present, as expected, virtual
19/09/2023, 09:50 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,19/09/2023, 09:50 Present, as expected, virtual
19/09/2023, 10:00 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,19/09/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
19/09/2023, 10:10 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,19/09/2023, 10:10 Present, as expected, virtual
19/09/2023, 15:00 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,19/09/2023, 15:00 Present, as expected, virtual
19/09/2023, 15:10 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,19/09/2023, 15:10 Present, as expected, virtual
19/09/2023, 15:20 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,19/09/2023, 15:20 Present, as expected, virtual
20/09/2023, 10:00 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,20/09/2023, 10:00 Disgwyliedig
17/05/2023, 14:00 Pwyllgor ar y Cyd ERW (wedi'i disodli gan Y Partneriaeth) ,17/05/2023, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
05/05/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg ,05/05/2023, 10:00 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 24/04/2023, 10:45 Present, as expected, virtual
Cyfarfod preifat, 22/05/2023, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 05/06/2023, 09:30 Disgwyliedig
Cyfarfod preifat, 19/06/2023, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 03/07/2023, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 17/07/2023, 13:30 Disgwyliedig
Cyfarfod preifat, 11/09/2023, 10:00 Disgwyliedig
Cyfarfod preifat, 11/09/2023, 13:30 Cafwyd Ymddiheuriad
Cyfarfod preifat, 18/09/2023, 13:30 Yn bresennol
12/05/2023, 10:00 Yr Aelod Cabinet dros Addysg a'r Gymraeg ,12/05/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
07/07/2023, 09:00 Yr Aelod Cabinet dros Addysg a'r Gymraeg ,07/07/2023, 09:00 Present, as expected, virtual