Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Glynog Davies

Ystadegau mynychu Cyng. Glynog Davies
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:26
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 26   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%
Yn bresennol:2

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Glynog Davies
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
21/12/2020 Bwrdd Gweithredol ,21/12/2020 Yn bresennol
18/01/2021 Bwrdd Gweithredol ,18/01/2021 Yn bresennol
25/01/2021 Bwrdd Gweithredol ,25/01/2021 Yn bresennol
08/02/2021 Bwrdd Gweithredol ,08/02/2021 Yn bresennol
22/02/2021 Bwrdd Gweithredol ,22/02/2021 Yn bresennol
01/03/2021 Bwrdd Gweithredol ,01/03/2021 Yn bresennol
22/03/2021 Bwrdd Gweithredol ,22/03/2021 Yn bresennol
12/04/2021 Bwrdd Gweithredol ,12/04/2021 Disgwyliedig
26/04/2021 Bwrdd Gweithredol ,26/04/2021 Yn bresennol
24/05/2021 Bwrdd Gweithredol ,24/05/2021 Yn bresennol
01/06/2021 Bwrdd Gweithredol ,01/06/2021 Yn bresennol
26/01/2021 Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Phlant ,26/01/2021 Yn bresennol
15/03/2021 Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Phlant ,15/03/2021 Yn bresennol
18/05/2021 Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Phlant ,18/05/2021 Yn bresennol
13/01/2021 Cyngor Sir ,13/01/2021 Yn bresennol
10/02/2021 Cyngor Sir ,10/02/2021 Yn bresennol
03/03/2021 Cyngor Sir ,03/03/2021 Yn bresennol
10/03/2021 Cyngor Sir ,10/03/2021 Yn bresennol
12/05/2021 Cyngor Sir ,12/05/2021 Yn bresennol
19/05/2021 Cyngor Sir ,19/05/2021 Yn bresennol
09/06/2021 Cyngor Sir ,09/06/2021 Yn bresennol
15/04/2021 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,15/04/2021 Yn bresennol
14/05/2021 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,14/05/2021 Yn bresennol
14/05/2021 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,14/05/2021 Yn bresennol
14/05/2021 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,14/05/2021 Yn bresennol
14/05/2021 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,14/05/2021 Yn bresennol
14/05/2021 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,14/05/2021 Yn bresennol
11/06/2021 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,11/06/2021 Disgwyliedig
11/06/2021 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,11/06/2021 Disgwyliedig
11/06/2021 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,11/06/2021 Disgwyliedig
11/06/2021 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,11/06/2021 Disgwyliedig
11/06/2021 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,11/06/2021 Disgwyliedig
11/06/2021 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,11/06/2021 Disgwyliedig
11/06/2021 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,11/06/2021 Disgwyliedig
11/06/2021 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,11/06/2021 Disgwyliedig
11/06/2021 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,11/06/2021 Disgwyliedig
25/02/2021 Pwyllgor Craffu Cymunedau ac Adfywio ,25/02/2021 Yn bresennol