Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Glynog Davies

Ystadegau mynychu Cyng. Glynog Davies
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:52
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 35   67%
Present, as expected, virtual:16   31%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   2%
Yn bresennol:2

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Glynog Davies
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
15/01/2024, 10:00 Cabinet ,15/01/2024, 10:00 Yn bresennol
29/01/2024, 10:00 Cabinet ,29/01/2024, 10:00 Yn bresennol
19/02/2024, 10:00 Cabinet ,19/02/2024, 10:00 Yn bresennol
04/03/2024, 10:00 Cabinet ,04/03/2024, 10:00 Yn bresennol
18/03/2024, 10:00 Cabinet ,18/03/2024, 10:00 Yn bresennol
25/03/2024, 14:00 Cabinet ,25/03/2024, 14:00 Present, as expected, virtual
15/04/2024, 10:00 Cabinet ,15/04/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
29/04/2024, 10:00 Cabinet ,29/04/2024, 10:00 Yn bresennol
13/05/2024, 10:00 Cabinet ,13/05/2024, 10:00 Yn bresennol
02/02/2024, 10:00 Cyd-Bwyllgor Partneriaeth ,02/02/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
19/04/2024, 10:00 Cyd-Bwyllgor Partneriaeth ,19/04/2024, 10:00 Disgwyliedig
24/01/2024, 10:00 Cyngor Sir ,24/01/2024, 10:00 Yn bresennol
28/02/2024, 10:00 Cyngor Sir ,28/02/2024, 10:00 Yn bresennol
06/03/2024, 10:00 Cyngor Sir ,06/03/2024, 10:00 Yn bresennol
08/05/2024, 10:00 Cyngor Sir ,08/05/2024, 10:00 Yn bresennol
22/05/2024, 10:00 Cyngor Sir ,22/05/2024, 10:00 Yn bresennol
11/01/2024, 10:00 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,11/01/2024, 10:00 Yn bresennol
11/01/2024, 10:10 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,11/01/2024, 10:10 Yn bresennol
11/01/2024, 10:20 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,11/01/2024, 10:20 Yn bresennol
11/01/2024, 10:30 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,11/01/2024, 10:30 Yn bresennol
05/02/2024, 14:00 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,05/02/2024, 14:00 Present, as expected, virtual
05/02/2024, 14:10 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,05/02/2024, 14:10 Present, as expected, virtual
05/02/2024, 14:20 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,05/02/2024, 14:20 Present, as expected, virtual
05/02/2024, 14:40 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,05/02/2024, 14:40 Present, as expected, virtual
05/03/2024, 10:00 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,05/03/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
05/03/2024, 10:10 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,05/03/2024, 10:10 Present, as expected, virtual
05/03/2024, 10:20 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,05/03/2024, 10:20 Present, as expected, virtual
04/04/2024, 10:00 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,04/04/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
04/04/2024, 10:10 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,04/04/2024, 10:10 Present, as expected, virtual
04/04/2024, 10:20 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,04/04/2024, 10:20 Present, as expected, virtual
04/04/2024, 10:30 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,04/04/2024, 10:30 Present, as expected, virtual
09/05/2024, 10:00 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,09/05/2024, 10:00 Yn bresennol
09/05/2024, 10:10 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,09/05/2024, 10:10 Yn bresennol
09/05/2024, 10:20 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,09/05/2024, 10:20 Yn bresennol
09/05/2024, 10:30 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,09/05/2024, 10:30 Yn bresennol
09/05/2024, 10:40 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,09/05/2024, 10:40 Yn bresennol
05/06/2024, 10:00 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,05/06/2024, 10:00 Yn bresennol
05/06/2024, 10:10 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,05/06/2024, 10:10 Yn bresennol
05/06/2024, 10:20 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,05/06/2024, 10:20 Yn bresennol
05/06/2024, 10:30 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,05/06/2024, 10:30 Yn bresennol
31/01/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg ,31/01/2024, 10:00 Yn bresennol
17/05/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg ,17/05/2024, 10:00 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 22/01/2024, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 29/01/2024, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 19/02/2024, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 04/03/2024, 14:00 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 18/03/2024, 13:00 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 25/03/2024, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
Cyfarfod preifat, 26/03/2024, 13:30 Disgwyliedig
Cyfarfod preifat, 15/04/2024, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 29/04/2024, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 13/05/2024, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 03/06/2024, 13:30 Yn bresennol
24/01/2024, 09:00 Yr Aelod Cabinet dros Addysg a'r Gymraeg ,24/01/2024, 09:00 Yn bresennol
20/03/2024, 10:00 Yr Aelod Cabinet dros Addysg a'r Gymraeg ,20/03/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
16/05/2024, 10:00 Yr Aelod Cabinet dros Addysg a'r Gymraeg ,16/05/2024, 10:00 Present, as expected, virtual