Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 19eg Mehefin, 2023 9.30 yb, Cabinet

Lleoliad:   Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Caio S Higginson Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Cyng. Darren Price Cadeirydd Absennol
Cyng. Ann Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Linda Evans Is-Gadeirydd, yn y Gadair Yn bresennol
Cyng. Glynog Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng Philip Hughes Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Gareth John Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Alun Lenny Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Edward Thomas Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Jane Tremlett Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Aled Vaughan Owen Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Deryk Cundy Arsyllwr Yn bresennol
Aled Eynon Swyddog Yn bresennol
Michelle Evans Thomas Secretary In attendance, virtual
Martin Runeckles Secretary In attendance, virtual
Janine Owen Secretary Yn bresennol
Jason Jones (Pennaeth Adfywio) Swyddog Yn bresennol