Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 25ain Chwefror, 2021 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Cymunedau ac Adfywio

Lleoliad:   Siambr A Rhag-Ystafell, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin, SA31 1LE

Cyswllt:    Kevin J Thomas
01267 224027
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cllr. Fozia Akhtar Cadeirydd Ymddiheuriadau
Cyng. Mansel Charles Aelod y Pwyllgor Yn bresennol fel dirprwy
Cllr. Ann Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Anthony Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Handel Davies Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Mansel Charles
Cllr. Colin Evans Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Rob Evans Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Jeanette Gilasbey Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Gareth John Aelod y Pwyllgor Yn bresennol fel dirprwy
Cllr. Betsan Jones Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Irfon Jones Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Shirley Matthews Aelod y Pwyllgor Absennol
Cllr. Hugh Shepardson Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Dai Thomas Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Gareth John
Cllr. Gareth Thomas Cadeirydd Yn bresennol
Cllr. Cefin Campbell Aelod y Cabinet Yn bresennol
Cyng. Glynog Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Peter Hughes Griffiths Aelod y Cabinet Yn bresennol
Cllr. Mair Stephens Aelod y Cabinet Ymddiheuriadau
Rachel Davies Swyddog Yn bresennol
Noelwyn Daniel Swyddog Yn bresennol
Michelle Evans Thomas Secretary Yn bresennol
Siwan Rees Swyddog Yn bresennol
Jonney Corner Secretary Yn bresennol
Rhian Lloyd Secretary Yn bresennol
Emma Bryer Secretary Yn bresennol
Kevin J Thomas Secretary Yn bresennol