Aelodau Gweithredol yn ôl portffolio

Y Bwrdd Gweithredol sy'n gyfrifol am waith cyffredinol y Cyngor ac yn cyfarfod bob pethefnos.

Mae'r Bwrdd Gweithredol yn cynnwys Arweinydd y Cyngor, sef Cadeirydd y Bwrdd, a 9 aelod arall a benodir gan Arweinydd y Cyngor. Mae gan bob aelod o'r Bwrdd Gweithredol bortffolio sy'n diffinio ei gyfrifoldebau.