Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 13eg Tachwedd, 2023 10.00 yb, Cabinet

Lleoliad:   Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cllr. Darren Price Cadeirydd Yn bresennol
Cllr. Ann Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Glynog Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Hazel Evans Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Linda Evans Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Philip Hughes Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cllr. Alun Lenny Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Edward Thomas Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Jane Tremlett Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Aled Vaughan Owen Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Michelle Evans Thomas Secretary Disgwyliedig
Jason Jones (Head of Regeneration) Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig