Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 30ain Medi, 2021 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Cymunedau ac Adfywio

Lleoliad:   Siambr A Rhag-Ystafell, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin, SA31 1LE

Cyswllt:    Kevin J Thomas
01267 224027
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cllr. Fozia Akhtar Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Sue Allen Aelod y Pwyllgor Yn bresennol fel dirprwy
Cllr. Anthony Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Handel Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Colin Evans Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Rob Evans Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Jeanette Gilasbey Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Ken Howell Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Betsan Jones Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Irfon Jones Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Sue Allen
Cllr. Shirley Matthews Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cllr. Hugh Shepardson Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Dai Thomas Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Gareth Thomas Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cllr. Ann Davies Aelod y Cabinet Yn bresennol
Cllr. Peter Hughes Griffiths Aelod y Cabinet Yn bresennol
Cllr. Mair Stephens Aelod y Cabinet Yn bresennol
Ian R Llewelyn Swyddog Yn bresennol
Siwan Rees Swyddog Yn bresennol
Emma Bryer Secretary Yn bresennol
Kevin J Thomas Secretary Yn bresennol
Llinos Jenkins Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig