Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 16eg Rhagfyr, 2022 10.00 yb, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

Cyswllt:    Julie Owens
01267 224088
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Kim Broom Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Karen Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Lewis Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Alex Evans Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Giles Morgan Is-Gadeirydd Present, as expected, virtual
Cyng. Philip Warlow Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Elwyn Williams Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Janet Williams  Aelod y Pwyllgor Absennol
Julie James Person Lleyg ar y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio Co-Optee Yn bresennol
David MacGregor Person Lleyg ar y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio Cadeirydd Yn bresennol
Malcolm MacDonald Person Lleyg ar y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio Co-Optee Yn bresennol
Cyng. Alun Lenny Aelod y Cabinet In attendance, virtual
Ainsley Williams Swyddog Yn bresennol
Daniel John Swyddog In attendance, virtual
Martin S Davies Secretary In attendance, virtual
Siwan Rees Swyddog Yn bresennol
Julie Owens Secretary Yn bresennol
Martin Runeckles Secretary Yn bresennol
Gaynor Morgan Secretary Disgwyliedig