Cyng. Lewis Davies

Profile image for Cyng.  Lewis Davies

Plaid: Llafur

Ward: Cydweli a Llanismel

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir/County Hall
Caerfyrddin/Carmarthen
SA31 1JP

Ffôn Symudol:  07548 041387

E-bost:  Lewdavies@carmarthenshire.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Lewis Davies fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymor swydd

  • 09/05/2022 - 10/05/2027

Gwybodaeth ychwanegol