Malcolm MacDonald

Teitl: Person Lleyg ar y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir/County Hall
Caerfyrddin/Carmarthen
SA31 1JP

E-bost:  mmacdonald@carmarthenshire.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Malcolm MacDonald fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor