David MacGregor

Teitl: Chair of the Governance & Audit Committee & Lay Person

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir/County Hall
Caerfyrddin//Carmarthen
SA31 1JP

E-bost:  dmacgregor@carmarthenshire.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt David MacGregor fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor