Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 25ain Tachwedd, 2019 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant

Lleoliad:   Siambr- Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

Cyswllt:    Llinos Jenkins
01267 224088
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cllr. Liam Bowen Committee Member Yn bresennol
Cllr. Kim Broom Committee Member Yn bresennol
Cllr. Ieuan Davies Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Cllr. John Jenkins Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr. Betsan Jones Committee Member Yn bresennol
Cllr. Dot Jones Committee Member Yn bresennol
Cllr. Gary Jones Committee Member Yn bresennol
Cllr. Jean Lewis Committee Member Yn bresennol
Cllr. Shahana Najmi Committee Member Disgwyliedig
Cllr. Darren Price Cadeirydd Yn bresennol
Cllr. Emlyn Schiavone Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Tyssul Evans
Cllr. Bill Thomas Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr. Edward Thomas Is-Gadeirydd Ymddiheuriadau
Cllr. Dorian Williams Committee Member Yn bresennol
Mrs Georgina Cornock-Evans Parent Governor Representative - Area 2 Committee Member Ymddiheuriadau
Mr James Davies Parent Governor Representative - Area 3 Committee Member Ymddiheuriadau
Mrs Melanie Jones Parent Governor Representative - Area 1 Committee Member Yn bresennol
Rev. Delyth Richards Committee Member Ymddiheuriadau
Vera Kenny Roman Catholic Church Representative Committee Member Yn bresennol
Cyng. Sue Allen Committee Member Yn bresennol fel dirprwy Substituted by Cllr. Sue Allen
Cyng. Tyssul Evans Committee Member Yn bresennol fel dirprwy Substituted by Cllr. Tyssul Evans