Cyng. Gary Jones

Profile image for Cyng. Gary Jones

Plaid: Llafur

Ward: Llangennech

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
16 Maes Ty Gwyn
Llangennech
Llanelli
Carms
SA14 8XY

Ffôn:  01554 824150

Ffôn Symudol:  07507684028

E-bost busnes:  GaryRJones@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Gary Jones fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Gwybodaeth ychwanegol