Cyng. Jacqueline Seward 

Profile image for Cyng.  Jacqueline Seward 

Plaid: Llafur

Ward: Llangennech

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

Ffôn Symudol:  07779 645216

E-bost:  JSeward@carmarthenshire.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Jacqueline Seward  fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymor swydd

  • 09/05/2022 - 10/05/2027