Cyng. Emlyn Schiavone

Profile image for Cyng. Emlyn Schiavone

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Gorllewin Tref Caerfyrddin

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward: