Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 15fed Rhagfyr, 2023 10.00 yb, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

Cyswllt:    Kevin Thomas
01267 224027
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Kim Broom Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Karen Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Alex Evans Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Giles Morgan Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cyng. Philip Warlow Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Elwyn Williams Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Janet Williams  Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Julie James Person Lleyg ar y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio Co-Optee Yn bresennol
David MacGregor Person Lleyg ar y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio Cadeirydd1 Yn bresennol
Malcolm MacDonald Person Lleyg ar y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio Co-Optee Yn bresennol
Karen Jones Lay Person on the Governance and Audti Committee Co-Optee Yn bresennol
Gaynor Morgan Secretary Disgwyliedig
Derwyn Owen Public Yn bresennol
Eleanor Ansell Public Yn bresennol
Gareth Lewis Public In attendance, virtual
Avril Bracey Swyddog Yn bresennol
Gareth Jones Swyddog Yn bresennol
Rachel Morris Secretary Yn bresennol
Julie Owens Secretary Yn bresennol
Siwan Rees Swyddog In attendance, virtual
Kevin J Thomas Secretary In attendance, virtual