Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 29ain Medi, 2023 10.00 yb, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

Cyswllt:    Janine Owen
01267 224030
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cllr. Kim Broom Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cllr. Karen Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Alex Evans Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cllr. Giles Morgan Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cllr. Philip Warlow Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cllr. Elwyn Williams Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cllr. Janet Williams  Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Julie James Person Lleyg ar y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio Co-Optee Present, as expected, virtual
David MacGregor Person Lleyg ar y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio Cadeirydd1 Yn bresennol
Malcolm MacDonald Person Lleyg ar y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio Co-Optee Yn bresennol
Gaynor Morgan Secretary Disgwyliedig
Karen Jones Lay Person on the Governance and Audti Committee Co-Optee Ymddiheuriadau
Jan Coles Swyddog Yn bresennol
Eira Evans Secretary Yn bresennol
Gareth Jones Swyddog Yn bresennol
Jake Morgan Swyddog Yn bresennol
Janine Owen Secretary Yn bresennol
Siwan Rees Swyddog Yn bresennol
Silvana Sauro Swyddog Yn bresennol
Paul R Thomas Swyddog Yn bresennol
John M Williams Swyddog Yn bresennol
Clare Jones Swyddog Yn bresennol