Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 13eg Gorffennaf, 2023 9.45 yb, Pwyllgor Apelau

Lleoliad:   Ystafell Pwyllgor 2, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin. SA31 1LE.

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Ken Howell Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Sue Allen Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Llinos Mai Davies Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cyng. Nysia Evans Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Dot Jones Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Denise Owen Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Robert Young Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Janine Owen Secretary Yn bresennol