Cyng. Llinos Mai Davies

Profile image for Cyng.  Llinos Mai Davies

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Llannon

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir/County Hall
Caerfyrddin/Carmarthen
SA31 1JP

Ffôn:  01269 842609

E-bost:  LlMDavies@carmarthenshire.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Llinos Mai Davies fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymor swydd

  • 09/05/2022 - 10/05/2027