Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 23ain Mehefin, 2023 9.45 yb, Pwyllgor Apelau, WEDI EI GANSLO

Lleoliad:   Ystafell Pwyllgor 2, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin. SA31 1LE.

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Ken Howell Cadeirydd Disgwyliedig
Cyng. Sue Allen Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Llinos Mai Davies Is-Gadeirydd Disgwyliedig
Cyng. Nysia Evans Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Dot Jones Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Denise Owen Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Robert Young Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig