Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 28ain Hydref, 2022 10.00 yb, Panel Heddlu a Throseddu Dyfed Powys

Lleoliad:   I'w Gadarnhau

Cyswllt:    Kelly Evans
01267224178
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cllr. Elizabeth Evans Cyngor Sir Ceredigion Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Keith Evans Cyngor Sir Ceredigion Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Wyn Thomas Cyngor Sir Ceredigion Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Brian Hall Cyngor Sir Benfro Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cllr. Jonathan Grimes Cyngor Sir Benfro Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Simon Hancock Cyngor Sir Benfro Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Les George Cyngor Sir Powys Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Liz Rijnenberg Cyngor Sir Powys Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. William Powell Cyngor Sir Powys Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Dot Jones Cyngor Sir Gâr Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Karen Davies Cyngor Sir Gâr Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Ken Howell Cyngor Sir Gâr Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Ian Roffe Aelod Cyfetholedig Is-Gadeirydd Yn bresennol
Helen Thomas Aelod Cyfetholedig Co-Optee Yn bresennol
Robert Edgecombe Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Kelly Evans Secretary Yn bresennol