Cllr. Brian Hall

Profile image for Cllr. Brian Hall

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
C/O Pembrokeshire County Council
Neuadd y Sir
Haverfordwest
Pembrokeshire
SA61 1TP

Ffôn:  07926050096

E-bost:  cllr.brian.hall@pembrokeshire.gov.uk

Penodiadau'r pwyllgor