Cllr. Elizabeth Evans

Profile image for Cllr. Elizabeth Evans

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
C/O Cyngor Sir Ceredigion County Council
Neuadd Cyngor Ceredigion
Penmorfa
Aberaeron, Ceredigion
SA46 0PA

Ffôn:  07775638625

E-bost:  elizabeth.evans@ceredigion.gov.uk

Penodiadau'r pwyllgor