Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 12fed Hydref, 2021 10.00 yb, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

Cyswllt:    Michelle Evans Thomas
01267 224470
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Tina Higgins Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Giles Morgan Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cyng. Kim Broom Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Karen Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Gareth John Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Louvain Roberts Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cyng. Bill Thomas Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Elwyn Williams Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Julie James Aelod Allanol a Phleidlais y Pwyllgor Archwilio Co-Optee Yn bresennol
Gaynor Morgan Secretary Disgwyliedig
Kelly Evans Secretary Yn bresennol
Michelle Evans Thomas Secretary Yn bresennol
Rachel Morris Secretary Yn bresennol
Janine Owen Secretary Yn bresennol
Anthony Parnell Swyddog Yn bresennol
Siwan Rees Swyddog Yn bresennol
Kevin J Thomas Secretary Yn bresennol
Ainsley Williams Swyddog Yn bresennol