Cyng. Michael Cranham

Profile image for Cyng. Michael Cranham

Plaid: Annibynnol Heb Ymuno

Ward: Bigyn

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir/County Hall
Caerfyrddin/Carmarthen
SA31 1JP

Ffôn:  01554 753660

Ffôn Symudol:  07792 379338

E-bost:  MDCranham@carmarthenshire.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Michael Cranham fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymor swydd

  • 09/05/2022 - 10/05/2027