Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Diben y Pwyllgor

Mae'r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd yn adolygu pa mor ddigonol yw darpariaeth yr awdurdod o ran staff, llety ac adnoddau eraill i gyflawni swyddogaethau’r Gwasanaethau Democrataidd. Gellir gweld rhestr o swyddogaethau dirprwyedig y Pwyllgor yn Rhan 3.1 o Gyfansoddiad y Cyngor Cyfrifoldeb am Swyddogaethau (gweler Tabl 3, Pwyllgorau'r Cyngor).

 

Mae Blaen-rhaglen Waith y Pwyllgor ar gael i'w weld ac yn cael ei ddiweddaru'n flynyddol

 

Blaen rhaglen Waith 2021-22

 

 

Adroddiad Blynyddol 2019-20

Aelodaeth