Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 15fed Tachwedd, 2023 10.00 yb, Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol.

Lleoliad:   Rhith-Gyfarfod

Cyswllt:    Julie Owens
01267 224088
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Louise McFarlane Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Stella Rossiter Swyddog mynediad eithriedig In attendance, virtual
Cyng. Edward Thomas Cadeirydd Present, as expected, virtual
Cyng. Glynog Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Darren Price Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Aled Vaughan Owen Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Sue John Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Julie Owens Secretary In attendance, virtual
Aelod(au) Lleol ar gyfer y Ward Notify
Kelly Evans Secretary Disgwyliedig
Euros Anthony Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig