Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 9fed Mehefin, 2023 10.00 yb, Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Lleoliad:   Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Lewis Davies Cadeirydd1 Yn bresennol
Cyng. Hazel Evans Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Tyssul Evans Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Fiona Walters Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cyng. Philip Warlow Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Noelwyn Daniel Swyddog Yn bresennol
Alex Machin Swyddog In attendance, virtual
Sarah Hendy Secretary In attendance, virtual
Rachel Morris Secretary Yn bresennol
Martin S Davies Secretary Yn bresennol