Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Gwener, 23ain Mehefin, 2023 1.30 yp - Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg

4. CYNNAL YMDDYGIAD


Cyfarfod:  Dydd Llun, 9fed Hydref, 2023 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg

4. AROLYGIAD ESTYN O WASANAETHAU ADDYSG LLYWODRAETH LEOL SIR GAERFYRDDIN


Cyfarfod:  Dydd Llun, 9fed Hydref, 2023 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg

5. ADOLYGIAD DERBYNIADAU YSGOLION CYNRADD (CODI'N 4 OED)


Cyfarfod:  Dydd Llun, 9fed Hydref, 2023 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg

6. CYLLIDEBAU YSGOLION


Cyfarfod:  Dydd Gwener, 1af Rhagfyr, 2023 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg

5. DIWEDDARIAD RECRIWTIO A STAFFIO YSGOLION


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 31ain Ionawr, 2024 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg

6. CYNLLUNIAU DARPARU GWASANAETHAU IS-ADRANNOL DRAFFT 2024-25


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 31ain Ionawr, 2024 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg

4. YMGYNGHORI YNGHYLCH STRATEGAETH Y GYLLIDEB REFENIW 2024/25 TAN 2026/27