Manylion Pwyllgor

Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

Diben y Pwyllgor

Mae Cyd-bwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru yn goruchwylio cyfuno buddsoddiadau cronfeydd yr wyth Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol yng Nghymru. Mae'r Pwyllgor Llywodraethu yn cynnwys un aelod etholedig a enwebir o bob un o'r aelod-awdurdodau, sef:

 

Sir Gar

Abertawe

Caerdydd

Y Fflint

Gwynedd

Powys

Rhondda Cynon Taf

Torfaen

 

Mae Cyd-bwyllgor Partneriaeth Pensiwn Cymru yn cael ei weinyddu gan Gyngor Sir Caerfyrddin ac yn cwrdd o leiaf bedair gwaith y flwyddyn yn un o swyddfeydd yr aelod-awdurdodau.

 

NODWCH, YN DEBYNOL AR DARPARIAETH POB AWDURDOD LLEOL, EFALLAI BYDD Y WE-DDARLLENIAD YN CAEL EI DDARLLEDU YN IAITH Y LLAWR YN UNIG

 

 

Wefan Partneriaeth Pensiwn Cymru

 

https://www.partneriaethpensiwncymru.org/

 

Aelodaeth