Osian Richards

Teitl: Wales Pension Partnership Joint Governance Committee

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Wales Pension Partnership
Treasury & Pension Investments Section
Neuadd y Sir
Caerfyrddin
SA31 1JP

E-bost:  osiangruffyddrichards@gwynedd.llyw.cymru

Lawrlwythwch manylion cyswllt Osian Richards fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor