Cyng. Chris Weaver

Profile image for Cyng. Chris Weaver

Teitl: CADEIRYDD

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Swyddfa’r Cabinet
Room 512, County Hall
Atlantic Wharf
Caerdydd
CF10 4UW

Ffôn:  02920 872631

E-bost:  Christopher.Weaver@cardiff.gov.uk

Penodiadau'r pwyllgor