Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 29ain Mawrth, 2023 10.30 yb - Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

4. Y WYBODAETH DDIWEDDARAF GAN YR AWDURDOD LLETYA


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 29ain Mawrth, 2023 10.30 yb - Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

5. CYNLLUN HYFFORDDIANT PPC 2023/24


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 29ain Mawrth, 2023 10.30 yb - Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

6. CYNLLUN BUSNES PARTNERIAETH PENSIWN CYMRU 2023-2026


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 29ain Mawrth, 2023 10.30 yb - Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

7. ADOLYGIAD COFRESTR RISG CHWARTER 1 2023


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 29ain Mawrth, 2023 10.30 yb - Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

8. ADOLYGIADAU POLISI BLYNYDDOL


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 29ain Mawrth, 2023 10.30 yb - Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

9. DIWEDDARIAD GAN Y GWEITHREDWR


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 29ain Mawrth, 2023 10.30 yb - Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

12. ADOLYGIAD BENTHYCA GWARANNAU BYD-EANG HYD AT 31 RHAGFYR 2022


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 29ain Mawrth, 2023 10.30 yb - Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

13. GWASANETH YMGYSYLLTU ROBECO - ADRODDIAD YMGYSYLLTU CH4 2022


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 29ain Mawrth, 2023 10.30 yb - Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

14. ADRODDIADAU BUDDSODDI CYFRIFOL A RISG HINSAWDD


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 29ain Mawrth, 2023 10.30 yb - Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

10. ADRODDIADAU PERFFORMIAD FEL AR 31 RHAGFYR 2022


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 19eg Gorffennaf, 2023 10.00 yb - Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

6. DATGANIAD/ARCHWILIAD BLYNYDDOL 2022/23


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 19eg Gorffennaf, 2023 10.00 yb - Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

7. Y WYBODAETH DDIWEDDARAF GAN Y AWDURDOD LLETYA


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 19eg Gorffennaf, 2023 10.00 yb - Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

8. ADOLYGIAD COFRESTR RISG CHWARTER 2 2023


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 19eg Gorffennaf, 2023 10.00 yb - Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

9. ADOLYGIADAU POLISI BLYNYDDOL


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 19eg Gorffennaf, 2023 10.00 yb - Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

10. DIWEDDARIAD GAN Y GWEITHREDWR - ADOLYGIAD CH1 2023


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 19eg Gorffennaf, 2023 10.00 yb - Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

11. ADRODDIADAU PERFFORMIAD FEL AR 31 MAWRTH 2023


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 19eg Gorffennaf, 2023 10.00 yb - Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

17. CAFFAEL GWEITHREDWR - MEINI PRAWF GWERTHUSO


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 13eg Rhagfyr, 2023 10.00 yb - Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

4. Y WYBODAETH DDIWEDDARAF GAN YR AWDURDOD LLETYA


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 13eg Rhagfyr, 2023 10.00 yb - Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

5. ADOLYGIAD COFRESTR RISG Ch4 2023


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 13eg Rhagfyr, 2023 10.00 yb - Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

6. ADOLYGIADAU POLISI BLYNYDDOL


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 13eg Rhagfyr, 2023 10.00 yb - Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

7. DIWEDDARIAD GAN Y GWEITHREDWR - ADOLYGIAD Ch3 2023


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 13eg Rhagfyr, 2023 10.00 yb - Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

8. ADRODDIADAU PERFFORMIAD FEL AR 30 MEDI 2023


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 13eg Rhagfyr, 2023 10.00 yb - Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

10. ADOLYGIAD BENTHYCA GWARANNAU BYD-EANG HYD AT 30 MEDI 2023


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 13eg Rhagfyr, 2023 10.00 yb - Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

11. GWASANAETH YMGYSYLLTU ROBECO - ADRODDIAD YMGYSYLLTU Ch3 2023


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 13eg Rhagfyr, 2023 10.00 yb - Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

12. ADRODDIADAU BUDDSODDI CYFRIFOL A RISG HINSAWDD


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 13eg Rhagfyr, 2023 10.00 yb - Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

13. ADRODDIAD HINSAWDD CYMRU GYFAN