Manylion cyswllt

Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

Cyng. Mike Lewis (Aelod y Pwyllgor)

C/O Democratic Services
Guildhall
Swansea
SA1 4PE

07817668864

cllr.mike.lewis@swansea.gov.uk

Cyng. Elwyn Williams (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

01267 290247

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Elwyn Williams fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Elwyn Williams fel ffeil CSV

DEWilliams@sirgar.gov.uk

Cyng. Chris Weaver (Cadeirydd)

Swyddfa’r Cabinet
Room 512, County Hall
Atlantic Wharf
Caerdydd
CF10 4UW

02920 872631

Christopher.Weaver@cardiff.gov.uk

Cyng. Mark Norris (Aelod y Pwyllgor)

C/O Democratic Services RCTCBC
The Pavillions
Clydach Vale
Tonypandy
CF40 2XX

01443 435322

Mark.A.Norris@rctcbc.gov.uk

Cyng. Peter Lewis (Aelod y Pwyllgor)

Cyngor Sir Powys
Llandrindod
Powys
LD1 5LG

07966302708

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Peter Lewis fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Peter Lewis fel ffeil CSV

cllr.peter.lewis@powys.gov.uk

Cyng. Nathan Yeowell (Aelod y Pwyllgor)

C/O Torfaen CBC
Hanbury Road
Pontypool
NP4 6YB

0789726158

nathan.yeowell@torfaen.gov.uk

Cyng. Ted Palmer (Is-Gadeirydd)

C/O Civic & Members' Services
Neuadd y Sir
Mold
Y Fflint
CH7 6NR

01352714984

Ted.Palmer@Flintshire.gov.uk

Cyng. Stephen Churchman (Aelod y Pwyllgor)

C/O Gwynedd Council HQ
Castle Street
Caernafon
Gwynedd
LL55 1SE

01766 530661

Cynghorydd.stephenchurchman@gwynedd.llyw.cymru

Osian Richards (Aelod y Pwyllgor)

Wales Pension Partnership
Treasury & Pension Investments Section
Neuadd y Sir
Caerfyrddin
SA31 1JP

Lawrlwythwch manylion cyswllt Osian Richards fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Osian Richards fel ffeil CSV

osiangruffyddrichards@gwynedd.llyw.cymru