Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 19eg Medi, 2019 11.30 yb, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   Y Siambr, Neuadd y Sir

Cyswllt:    Kevin Thomas
01267 224027
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr. Sue Allen Committee Member Yn bresennol
Cllr. Mansel Charles Committee Member Yn bresennol
Cllr. Ieuan Davies Committee Member Yn bresennol
Cllr. Joseph Davies Committee Member Yn bresennol
Cllr. Penny Edwards Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr. Tyssul Evans Committee Member Yn bresennol
Cllr. Jeanette Gilasbey Committee Member Yn bresennol
Cllr. Ken Howell Committee Member Yn bresennol
Cllr. John James Committee Member Yn bresennol
Cllr. Carys Jones Committee Member Yn bresennol
Cllr. Dot Jones Committee Member Yn bresennol
Cllr. Irfon Jones Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cllr. Alun Lenny Cadeirydd Yn bresennol
Cllr. Jean Lewis Committee Member Yn bresennol
Cllr. Kevin Madge Committee Member Ymddiheuriadau
Graham Noakes Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Cllr. Dorian Phillips Committee Member Yn bresennol
Llinos Quelch Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Paul Roberts Swyddog Yn bresennol
Cllr. Gareth Thomas Committee Member Ymddiheuriadau
John L J Thomas Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Kevin J Thomas Secretary Yn bresennol
TranslationUnit Swyddog Disgwyliedig
Cllr. Eirwyn Williams Committee Member Yn bresennol