Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 10fed Rhagfyr, 2020 12.30 yp, Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol.

Lleoliad:   Rhith-Gyfarfod -.

Cyswllt:    Emma Bryer
01267 224029
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Hazel Evans Aelod y Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Glynog Davies Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Phlant Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Peter Hughes Griffiths Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Ken Lloyd Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Aled Eynon Swyddog Yn bresennol
Martin S Davies Secretary Yn bresennol
Rhian Lloyd Secretary Yn bresennol
Emma Bryer Secretary Yn bresennol
Sue John Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Sarah Morris Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Aelod(au) Lleol ar gyfer y Ward Notify