Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 25ain Medi, 2019 9.30 yb, Is-Bwyllgor Trwyddedu A

Lleoliad:   Siambr, - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

Cyswllt:    Martin S. Davies
01267 224059
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Fozia Akhtar Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
David Bizby Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Cyng. Mansel Charles Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Ann Davies Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Martin S Davies Secretary Disgwyliedig
Cyng. Tyssul Evans Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Amanda Fox Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Ken Howell Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Jim Jones Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Andrew Rees Swyddog Yn bresennol
Kevin J Thomas Swyddog Yn bresennol
TranslationUnit Swyddog Disgwyliedig
Cyng. Elwyn Williams Aelod y Pwyllgor Yn bresennol