Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 26ain Chwefror, 2019 10.00 yb, Is-Bwyllgor Trwyddedu A

Lleoliad:   Siambr, - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

Cyswllt:    Llinos S Jenkins
01267 224088
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cllr. Fozia Akhtar Aelod y Pwyllgor Absennol
Emma Bryer Secretary Disgwyliedig
Cllr. Mansel Charles Cadeirydd Yn bresennol
Cllr. Ann Davies Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Alan Evans Swyddog Yn bresennol
Cllr. Amanda Fox Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Ken Howell Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Llinos Jenkins Swyddog Yn bresennol
Andrew Rees Swyddog Yn bresennol
TranslationUnit Swyddog Disgwyliedig
Cllr. Elwyn Williams Aelod y Pwyllgor Yn bresennol