Datgan cysylltiad

 Datgan buddiannau ar gyfer cyfarfod RHYBUDD O GYNNIG A GYFLWYNWYD GAN CYNGHORWYR ROB JAMES, DERYK CUNDY, ANDREW DAVIES AC ARWEL DAVIES