Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 6ed Gorffennaf, 2017 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant, WEDI EI GANSLO

Lleoliad:   Siambr, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin

Cyswllt:    Matthew Hughes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng. Darren Price Cadeirydd Disgwyliedig
Cyng. Edward Thomas Is-Gadeirydd Disgwyliedig
Cyng. Liam Bowen Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Kim Broom Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Ieuan Davies Committee Member Disgwyliedig
Cyng. John Jenkins Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Betsan Jones Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Dot Jones Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Gary Jones Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Jean Lewis Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Kevin Madge Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Shahana Najmi Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Emlyn Schiavone Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Dorian Williams Committee Member Disgwyliedig
Emma Heyes Cynrychiolydd Rhiant Lywodraethwr Co-Optee Disgwyliedig
Kate Hill Parent Governor Representative - Area 1 Co-Optee Disgwyliedig
Vera Kenny Yr Eglwys Gatholig Rufeinig Cynrychiolydd yr Eglwys Disgwyliedig
Alex Pickles Parent Governor Representative - Area 2 (Carmarthen) Co-Optee Disgwyliedig
Jean Voyle Williams Church in Wales representative Cynrychiolydd yr Eglwys Disgwyliedig
Aeron Rees Swyddog Disgwyliedig
Stefan Smith Swyddog Disgwyliedig
Matt Morden Swyddog Disgwyliedig
Simon Davies Swyddog Disgwyliedig
Andi Morgan Swyddog Disgwyliedig
Susannah Nolan Swyddog Disgwyliedig