Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 4ydd Mai, 2020 10.00 yb, Bwrdd Gweithredol, WEDI EI GANSLO

Lleoliad:   Siambr, Neuadd y Sir

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng. Emlyn Dole Arweinydd Y Cyngor Cadeirydd
Cyng. Cefin Campbell Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Cymunedau a Materion Gwledig Committee Member
Cyng. Glynog Davies Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Phlant Committee Member
Cyng. Hazel Evans Aelod y Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd Committee Member
Cyng. Linda Evans Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Tai Committee Member
Cyng Philip Hughes Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Diogelu'r Cyhoedd Committee Member
Cyng. Peter Hughes Griffiths Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth Committee Member
Cyng. David Jenkins Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau Committee Member
Cyng. Mair Stephens Dirprwy Arweinydd y Cyngor Committee Member
Cyng. Jane Tremlett Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Gofal Cymdeithasol ac Iechyd Committee Member