Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 23ain Tachwedd, 2018 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Cymunedau

Lleoliad:   Siambr, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin

Cyswllt:    Kevin J Thomas
01267 224027
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Silvana Sauro Swyddog Disgwyliedig
Randal Hemingway Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Cllr. Deryk Cundy Committee Member Yn bresennol
Cllr. Ann Davies Committee Member Yn bresennol
Cllr. Anthony Davies Committee Member Yn bresennol
Cllr. Handel Davies Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Jean Lewis
Cllr. Sharen Davies Cadeirydd Yn bresennol
Cllr. Jeanette Gilasbey Committee Member Yn bresennol
Cllr. Betsan Jones Committee Member Yn bresennol
Cyng. Gary Jones Committee Member Yn bresennol fel dirprwy
Cllr. Irfon Jones Committee Member Yn bresennol
Cyng. Jean Lewis Committee Member Yn bresennol fel dirprwy
Cllr. Shirley Matthews Committee Member Yn bresennol
Cllr. Louvain Roberts Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Gary Jones
Cllr. Hugh Shepardson Committee Member Yn bresennol
Cllr. Gareth Thomas Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cllr. Aled Vaughan Owen Committee Member Yn bresennol
Llinos Quelch Swyddog Yn bresennol
Jonathan Morgan Swyddog Yn bresennol
Jonathan Willis Swyddog Disgwyliedig
Andrea Thomas Swyddog Yn bresennol
Cllr. Peter Hughes Griffiths Aelod y Bwrdd Gweithredol Yn bresennol
Cllr. Mair Stephens Aelod y Bwrdd Gweithredol Yn bresennol
Cllr. Cefin Campbell Committee Member Disgwyliedig
Cllr. David Jenkins Committee Member Disgwyliedig
Ian R Llewelyn Swyddog Yn bresennol
Rachel Parkinson Swyddog Yn bresennol
Kevin J Thomas Swyddog Yn bresennol