Cyng. Jason Hart

Profile image for Cyng. Jason Hart

Plaid: Annibynnol

Ward: Llwynhendy

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir/County Hall
Caerfyrddin/Carmarthen
SA31 1JP

Ffôn Symudol:  07876 307046

E-bost:  JPHart@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Jason Hart fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymor swydd

  • 09/04/2022 - 10/04/2027