Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 12fed Gorffennaf, 2023 2.30 yp, Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol.

Lleoliad:   Rhith-Gyfarfod

Cyswllt:    Martin S. Davies
01267 224059
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Louise McFarlane Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Cyng. Edward Thomas Cadeirydd1 Present, as expected, virtual
Cyng. Glynog Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Tyssul Evans Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Meinir James Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Stella Rossiter Swyddog mynediad eithriedig In attendance, virtual
Aled Eynon Swyddog In attendance, virtual
Martin S Davies Secretary In attendance, virtual
Sue John Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Aelod(au) Lleol ar gyfer y Ward Notify
Kelly Evans Secretary Disgwyliedig
Euros Anthony Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig