Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 20fed Medi, 2023 10.00 yb, Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

Lleoliad:   Chamber, Rhondda Cynon Taf - Rhondda Cynon Taf, The Pavilions, Clydach Vale, Tonypandy, CF40 2XX

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Mike Lewis Dinas a Sir Abertawe Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Elwyn Williams Cyngor Sir Gâr Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Chris Weaver Cyngor Dinas a Sir Caerdydd Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Mark Norris Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Peter Lewis Cyngor Sir Powys Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Nathan Yeowell Cyngor Sir Torfaen Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Ted Palmer Sir Y Fllint Cadeirydd Disgwyliedig
Cyng. Stephen Churchman Gwynedd County Council Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Osian Richards Scheme Member Representative (Co-opted non voting Member) Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Caio S Higginson Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Dewi Morgan Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Kate Dickson Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Iain Campbell Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Kelly Evans Secretary Disgwyliedig