Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 13eg Rhagfyr, 2023 10.00 yb, Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

Lleoliad:   Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin

Cyswllt:    Julie Owens
01267 224088
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Mike Lewis Dinas a Sir Abertawe Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Cyng. Elwyn Williams Cyngor Sir Gâr Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Chris Weaver Cyngor Dinas a Sir Caerdydd Cadeirydd Present, as expected, virtual
Cyng. Mark Norris Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Peter Lewis Cyngor Sir Powys Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Nathan Yeowell Cyngor Sir Torfaen Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Ted Palmer Sir Y Fllint Is-Gadeirydd Present, as expected, virtual
Cyng. Stephen Churchman Gwynedd County Council Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Philip Downing Aelod y Pwyllgor Present as substitute, virtual
Osian Richards Scheme Member Representative (Co-opted non voting Member) Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Dewi Morgan Swyddog mynediad eithriedig In attendance, virtual
Caio S Higginson Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Morgan Nancarrow Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Kelly Evans Secretary Disgwyliedig
Kate Dickson Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Iain Campbell Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Martin Runeckles Secretary In attendance, virtual
Daniel Hall-Jones Secretary In attendance, virtual
Julie Owens Secretary In attendance, virtual