Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 19eg Gorffennaf, 2023 10.00 yb, Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

Lleoliad:   Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Mike Lewis Dinas a Sir Abertawe Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Elwyn Williams Cyngor Sir Gâr Is-Gadeirydd Present, as expected, virtual
Cyng. Chris Weaver Cyngor Dinas a Sir Caerdydd Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Mark Norris Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Peter Lewis Cyngor Sir Powys Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Nathan Yeowell Cyngor Sir Torfaen Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Ted Palmer Sir Y Fllint Cadeirydd Present, as expected, virtual
Cyng. Stephen Churchman Gwynedd County Council Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Osian Richards Scheme Member Representative (Co-opted non voting Member) Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Dewi Morgan Swyddog mynediad eithriedig Present, as expected, virtual
Kelly Evans Secretary Present, as expected, virtual