Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 29ain Ebrill, 2022 2.30 yp, Pwyllgor ar y Cyd ERW (wedi'i disodli gan Y Partneriaeth)

Lleoliad:   Rhith-Gyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
William Bramble Public Yn bresennol
Emma Bryer Secretary Yn bresennol
Cyng. Emlyn Dole Cyngor Sir Gâr Cadeirydd Yn bresennol
Eira Evans Secretary Yn bresennol
Kelly Evans Secretary Yn bresennol
Aled Eynon Swyddog Yn bresennol
Cyng. Rosemarie Harris Cyngor Sir Powys Is-Gadeirydd Yn bresennol
Llinos Jenkins Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Chris Moore Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Julie Owens Secretary Disgwyliedig
Linda Rees Jones Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Steven Richards-Downes Public Yn bresennol
Cyng. David Simpson Cyngor Sir Benfro Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Rob Stewart Dinas a Sir Abertawe Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Caroline Turner Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol