Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Emlyn Dole

Ystadegau mynychu Cyng. Emlyn Dole
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:20
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 18   90%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   100% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   10%
Yn bresennol:5

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Emlyn Dole
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
21/06/2021, 10:00 Cabinet ,21/06/2021, 10:00 Yn bresennol
05/07/2021, 10:00 Cabinet ,05/07/2021, 10:00 Yn bresennol
26/07/2021, 10:00 Cabinet ,26/07/2021, 10:00 Yn bresennol
13/09/2021, 10:00 Cabinet ,13/09/2021, 10:00 Yn bresennol
27/09/2021, 10:00 Cabinet ,27/09/2021, 10:00 Yn bresennol
11/10/2021, 10:00 Cabinet ,11/10/2021, 10:00 Yn bresennol
25/10/2021, 10:00 Cabinet ,25/10/2021, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
08/11/2021, 10:00 Cabinet ,08/11/2021, 10:00 Yn bresennol
22/11/2021, 10:00 Cabinet ,22/11/2021, 10:00 Yn bresennol
10/06/2021, 14:30 Cyd-Gyfarfod o'r Pwyllgorau Craffu Polisi & Adnoddau a Chymunedau & Adfywio ,10/06/2021, 14:30 Yn bresennol
18/06/2021, 10:00 Cyfarfod Penderfyniadau Arweinydd y Cyngor ,18/06/2021, 10:00 Yn bresennol
27/07/2021, 14:00 Cyfarfod Penderfyniadau Arweinydd y Cyngor ,27/07/2021, 14:00 Yn bresennol
14/09/2021, 14:00 Cyfarfod Penderfyniadau Arweinydd y Cyngor ,14/09/2021, 14:00 Yn bresennol
19/11/2021, 09:30 Cyfarfod Penderfyniadau Arweinydd y Cyngor ,19/11/2021, 09:30 Yn bresennol
09/06/2021, 10:00 Cyngor Sir ,09/06/2021, 10:00 Yn bresennol
14/07/2021, 10:00 Cyngor Sir ,14/07/2021, 10:00 Yn bresennol
15/09/2021, 10:00 Cyngor Sir ,15/09/2021, 10:00 Yn bresennol
13/10/2021, 10:00 Cyngor Sir ,13/10/2021, 10:00 Yn bresennol
10/11/2021, 10:00 Cyngor Sir ,10/11/2021, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
08/07/2021, 14:00 Pwyllgor ar y Cyd ERW ,08/07/2021, 14:00 Yn bresennol
04/11/2021, 14:30 Pwyllgor Penodi B ,04/11/2021, 14:30 Yn bresennol