Cyng. David Simpson

Profile image for Cyng.  David Simpson

Teitl: Arweinydd Cyngor Sir Benfro

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
Oakdale House
Gower Villa Lane
Clunderwen
Sir Benfro
SA66 7NL

Ffôn:  07836 593715

E-bost busnes:  Cllr.david.simpson@pembrokeshire.gov.uk

Penodiadau'r pwyllgor